Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επικαιροποίηση παραπομπών Οδηγίας στους κωδικούς της Συνδιυασμένης Ονοματολογίας για ορισμένα προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες