Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό παρατείνονται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες