Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δερμάτων σαμουά καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επενεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες