Επιβλήθηκε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο κανονισμός άρχισε να ισχύει από τις 7 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες