Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες