Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Εξαγωγή και επανεισαγωγή ενωσιακών εμπορευματοκιβωτίων για σκοπούς εξυπηρέτησης της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες