Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει το ΚΕΒΕ για ενημέρωση των μελών του σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν το Brexit, ενημερώνει για πληροορίες που έχει κοινοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν τα φάρμακα (περιλαμβανομένων των κτηνιατρικών), τις ιατρικές συσκευές και τα χημικά.

Περισσότερες πληροφορίες