Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2019/368 για την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 444/2013 σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

Περισσότερες πληροφορίες