Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο καθώς και οι δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου INNOVENTER παρουσιάστηκαν σε δημόσια εκδήλωση πληροφόρησης στη Λευκωσία, το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες