Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, συνιστώντας βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και πρεσβευτή της χώρας μας ανά το παγκόσμιο.

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνουν το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο για τα Κυπριακά Παραδοσιακά Γαλακτοκομικά Προϊόντα με τίτλο: «Τα γενόμενα παρά του γάλακτος», το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα