Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εισαγωγή Αεροθαλάμων.

Περισσότερες πληροφορίες