Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τους Ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ.

Περισσότερες πληροφορίες