Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την πορεία της κυπριακής οικονομίας το 2017 και 2018, εν μέσω βελτίωσης των παγκόσμιων μακροοικονομικών συνθηκών.
Στην έκθεση του World Economic Outlook, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανάπτυξη το 2017 θα ανέλθει στο 3,4% από 2,5% που ανέμενε τον Απρίλιο και το 2018 στο 2,6% από 2,3%.

Η μεγέθυνση της οικονομίας αναμένεται να συμβάλει σε σημαντική μείωση της ανεργίας από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Για το 2017 η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 11,8% από 11,3% που ανέμενε τον Απρίλιο ενώ για το 2018 εκτιμάται να μειωθεί στο 10,7% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 10,2%.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό αναμένει να ανέλθει στο 0,8% φέτος από 1,5% που αναμενόταν πριν ενώ για το 2018 αναμένεται στο 0,7% από 1,4%.

Το ΔΝΤ αναμένει συρρίκνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 3,8% του ΑΕΠ το 2017 από 5,3% το 2016 ενώ για το 2018 αναμένει να ανέλθει στο 2,7%.

Βελτίωση του εξωγενούς περιβάλλοντος

Στην έκθεση του, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η παγκόσμια κυκλική ανάκαμψη που ξεκίνησε
στα μέσα του 2016 συνεχίζει να κερδίζει δυναμική. Μόνο ενάμιση χρόνο πριν, η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε δυσχερή ανάπτυξη και αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εικόνα τώρα είναι πολύ διαφορετική, με την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παγκόσμια ανάπτυξη, προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,6% το 2017 από 3,2% το 2016 και στο 3,7% το 2018. Οι προβλέψεις ανάπτυξης τόσο για το 2017 όσο και για το 2018
είναι 0,1 εκατοστιαίες μονάδες ισχυρότερες σε σύγκριση τις προβλέψεις Απριλίου 2017.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η οικονομία αναμένεται να αυξηθεί το 2017 κατά 1,8% έπειτα τη στασιμότητα του 2016 ενώ για το 2018 η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,6%.

Αναφορικά με την οικονομία της ευρωζώνης, το ΔΝΤ εκτιμά να ανέλθει στο 2,1% φέτος από 1,8% το 2016 και το 2018 να ανέλθει στο 1,9%.

Η ρωσική οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% φέτος έπειτα από συρρίκνωση 0,2% το 2016 ενώ για το 2018 αναμένεται ανάπτυξη 1,6%.

Αντίθετα, για το Ηνωμένο Βασίλειο το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,7% φέτος από 1,8% το 2016 και το 2018 περαιτέρω στο 1,5%.

Για τις ΗΠΑ η ανάπτυξη φέτος αναμένεται να ανέλθει στο 2,2% από 1,5% το 2016 και το 2018 στο 2,3%. Στην Κίνα η ανάπτυξη εκτιμάται να ανέλθει στο 6,8% το 2017 από 6,7% το 2016 και το 2018 στο 6,5%.