Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες