Σεμινάριο με θέμα τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 26 Απριλίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Στόχος του σεμιναρίου ειναι να παρέχει στα άτομα αυτά, τις βασικές αρχές που άπτονται των θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να διοικούν καλύτερα τις ομάδες τους και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα (πχ διατήρηση προσωπικού, αύξηση παραγωγικότητας, ψηλά επίπεδα ικανοποίησης, κα).

Περισσότερες πληροφορίες