Η ανεργία στην Κύπρο για το μήνα Ιούλιο 2017, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, διαμορφώθηκε στο 10,8% σε σύγκριση με 13,0% τον Ιούλιο του 2016, δηλαδή βελτίωση κατά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων ή βελτίωση κατά 8.000 άτομα, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου σε διευκρινιστική της ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας στις 31 Αυγούστου για την εκτίμηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη και στα κράτη μέλη για τον Ιούλιο 2017.

Διευκρινίζει επίσης ότι δεν ευσταθούν αναφορές σε δημοσιεύματα ότι στα εν λόγω αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 χρόνων.
«Τα αποτελέσματα αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες 15+ όπως ορίζεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποκλεισμού οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας από τους υπολογισμούς της ανεργίας», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι τα στοιχεία των νέων κάτω των 25 στην περίπτωση της Κύπρου αλλά και για αριθμό άλλων χωρών δεν παρουσιάζονται ανά μήνα στις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας αλλά ανά τρίμηνο όπως διευκρινίζει σε υπόμνημα η ίδια η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Στο σύνολο όμως των ανέργων φυσικά και συμπεριλαμβάνονται», αναφέρεται.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι ουδόλως έχει υποπέσει σε οποιανδήποτε παράλειψη ή αποστολή ελλειπών στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, όπως παρουσιάστηκε λανθασμένα σε δημοσιεύματα. Σημειώνεται ότι, η όποια παρερμηνεία προέκυψε, οφείλεται σε λανθασμένη ανάλυση του ΚΥΠΕ κατά την παρουσίαση του θέματος, για την οποία το ΚΥΠΕ επανήλθε την επόμενη μέρα με σχετική διόρθωση. Δυστυχώς, προστίθεται και κατά τη δεύτερη του αναφορά το ΚΥΠΕ υπέπεσε σε δεύτερο λάθος αναφέροντας ότι η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου «δεν απέστειλε επαρκή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία όσον αφορά την ανεργία των νέων». Ως εκ τούτου, προστίθεται, οι αναφορές που αφορούν στο έργο της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου δεν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα.

Αναφέρεται τέλος, ότι η Στατιστική Υπηρεσία είναι στη διάθεση όλων για οποιανδήποτε διευκρίνιση που αφορούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Κύπρου προς αποφυγή παρερμηνειών.