Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) για την περίοδο 2018- 2028.

Για τη Στρατηγική θα ακολουθήσει εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες