Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τα πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής που εκδίδονται χωρίς να υποβάλλονται από τους εξαγωγής όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες