Καθορίστηκε η δασμολογική κατάταξη είδους αποτελούμενο από δύο σωλήνες συγκρατημένους με βραχίονες, με συνολικό μήκος περίπου 150 cm και διάμετρο κάθε σωλήνα περίπου 0,8 cm.
Περισσότερες πληροφορίες