Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη προϊόντων από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.

Περισσότερες πληροφορίες