Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη περιβλήματος κινητού τηλεφώνου Κωδικός ΣΟ 3926 90 97.

Περισσότερες πληροφορίες