Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη κουτιού οπτικών ινών με συνδέσμους – Κωδικός ΣΟ 8536 70 00.

Περισσότερες πληροφορίες