Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «καλύμματος αποχετεύσεων» και κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού – ΣΟ 7325 99 90.

Περισσότερες πληροφορίες