Σημαντική αύξηση καταγράφει το 2018 ο αριθμός των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2018 αυξήθηκε κατά 880 άτομα (1,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 52.050 άτομα από 51.170 τον Ιούνιο του 2017.

Αύξηση 10,0% παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό που έφτασε τις 16.674 σε σχέση με τις 15.161 άτομα τον Ιούνιο του 2017.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 633 άτομα (-1,8%) στους 35.376 από 36.009.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του ωρομίσθιου προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Δυνάμεις Ασφαλείας (5,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,0% (814 άτομα).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2018 παρατηρείται αύξηση στις κατηγορίες εκπαιδευτική υπηρεσία (0,2%), στο ωρομίσθιο προσωπικό (0,5%) και στις Δυνάμεις Ασφαλείας (0,3%) ενώ η Δημόσια Υπηρεσία παραμένει σταθερή στα ίδια επίπεδα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.214 άτομα (1,84%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.334 άτομα (2,38%) ενώ μείωση παρατηρείται στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 74 άτομα (-1,24%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 46 άτομα (-1,09%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 72 άτομα (0,11%). Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 98 άτομα (0,17%) και οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.