Σημαντική αύξηση σημειώνει τους πρώτους οκτώ μήνες του 2018 η αδειοδότηση νέων οικοδομικών έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ μεγάλη άνοδος καταγράφεται και στην αξία τους. Αύξηση προβλέπεται για όλες τις πόλεις πλην της Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat, το εμβαδόν των αδειοδοτηθένων έργων παγκύπρια παρουσίασε αύξηση 30,3% την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2018 φθάνοντας στο 1,1 εκ. τετραγωνικά μέτρα από 858,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 46,8% φθάνοντας το €1,4 δισ. από €948 εκ.

Οι άδειες οικοδομής θεωρούνται καλή ένδειξη της μελλοντικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Η μεγαλύτερη αύξηση που φθάνει το 109% σημειώνεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ενώ ακολουθεί η Λευκωσία με άνοδο 52,7%

Μείωση 5,9% δείχνουν τα στοιχεία για την Πάφο.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 εκδόθηκαν 4114 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3772 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 28,6% στις 3924 από 3051.