Αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2017 τα επιτόκια που αφορούν δάνεια κατκοικίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε αύξηση στο 2,60%, σε σύγκριση με 2,53% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. αυξήθηκε στο 3,68%, σε σύγκριση με 3,56% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε πτώση στο 3,20%, σε σύγκριση με 3,50% τον προηγούμενο μήνα

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε μείωση στο 4,09%, σε σύγκριση με 4,20% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση στο 1,11%, σε σύγκριση με 1,17% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες επίσης σημείωσε πτώση στο 1,11%, σε σύγκριση με 1,32% τον προηγούμενο μήνα.