Αυξημένο καταγράφηκε το εργατικό κόστος στην Κύπρο το τέταρτο τρίμηνο του 2018, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το εργατικό κόστος στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Το τρίτο τρίμηνο του 2018 η αύξηση ήταν 3,3%.

Το εργατικό κόστος αποτελείται από τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και το κόστος που αφορά κυρίως συνεισφορές των εργοδοτών στα διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,7% ενώ το άλλο κόστος κατά 2,2%.

Το εργατικό κόστος στην Κύπρο στον τομέα της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2018 έναντι αύξησης 3,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στον τομέα των υπηρεσιών η αύξηση του κόστους ανήλθε στο 2,5% έναντι αύξησης 4% το τρίτο τρίμηνο του 2018. Στον τομέα των κατασκευών η αύξηση ανήλθε στο 2,6% από 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην ΕΕ το εργατικό κόστος σημείωσε ετήσια αύξηση 2,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ενώ άνοδος 2,3% σημειώθηκε και στην ευρωζώνη.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο εργατικό κόστος είχαν το τέταρτο τρίμηνο του 2018 η Ρουμανία (13,1%), η Λετονία (11,8%) και η Λιθουανία (10,2%).