Αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας στα 423.296 άτομα, ενώ αύξηση σημείωσαν και οι πραγματικές ώρες εργασίας.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική απασχόληση για το 4ο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 3,5%, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4ο τρίμηνο του 2018 να υπολογίζεται στα 423.296 άτομα, εκ των οποίων 373.605 είναι υπάλληλοι και 49.691 αυτοεργοδοτούμενοι.

Ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε κατά περίπου 13.000 άτομα σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017, ενώ οι αυτοεργοδοτούμενοι αυξήθηκαν κατά 1.434 άτομα.

Αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο απασχόλησης. Το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο στον αριθμό των εργαζομένων καταγράφηκε στο 3ο τρίμηνο του 2018 και ήταν 428.534 άτομα.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσιάζονται κατά το 4ο τρίμηνο του 2018 στους τομείς των Κατασκευών (ΝΑCE F), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE N) και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACE L).

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2018 υπολογίζονται στις 189.478 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.