Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ, αναμένεται να προβεί σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας των κρατικών περιπτέρων για τις εκθέσεις που συμμετέχει.

Περισσότερες πληροφορίες