Αρνητικό ήταν το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου τον Φεβρουάριο κατά περίπου €400 εκατομμύρια σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς παρουσίασε ετήσια αρνητική αύξηση κατά 18,1%.
Συγκεκριμένα, με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €610,4 εκ., εκ των οποίων €410,0 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €200,4 εκ. εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ήταν €186,3 εκ., εκ των οποίων €75,3 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €111,0 εκ. εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Το εμπορικό ισοζύγιο καταγράφηκε σύμφωνα πάντα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις τον Φεβρουάριο φέτος στα -€424.055 σε σχέση με -€385.985 τον Φεβρουάριο 2017, σημειώνοντας αρνητική αύξηση της τάξης του 18,1%.