Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις ανακοινώσεις ΑΠΚ – ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ (90) και (91):- Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα.

ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ 90

ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ 91