Το ΚΕΒΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα Μέλη του ότι λόγω ανακαίνισης των γραφείων στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΒΕ επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Λευκωσία, η Υπηρεσία Έκδοσης Πιστοποιητικών Προέλευσης καθώς και το Λογιστήριο δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.

Όσα Μέλη έχουν πιστοποιητικά που είναι επείγοντα, παρακαλούνται όπως τα διεκπεραιώσουν μέχρι την Τρίτη.