Ενημέρωση για την αναθεώρηση Αρ. 7 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018  – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).

Περισσότερες πληροφορίες