Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Αναθεώρηση Αρ. 5 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).

Περισσότερες πληροφορίες