Με αναθεώρηση του Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  με βάση το οποίο θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2019 οι εισφορές αυξάνονται σε €1,051 την εβδομάδα και σε €4,554 τον μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες