Συντονιστής από την Ελλάδα αναζητά εταίρο από την Κύπρο για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο της ΕΕ (HORIZON 2020). Συγκεκριμένα, ψάχνει για Κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και τυποποίησης ελαιόλαδου ή στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες