Ανακαλείται η αποδοχή ανάληψης υποχρέωσης για τις εταιρείες Alternative Energy Solar Co. Ltd και Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, αναφορικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου καταγωγής Δημοκρατίας της Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες