Το Ευρωσύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί την πρόοδο προσαρμογής των μηχανών επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, των νομισματοδεκτών τραπεζογραμματίων και των συσκευών ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων για την αποδοχή των νέων τραπεζογραμματίων των €100 και €200. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της ζώνης του ευρώ διεξάγουν έρευνες ως προς τη σχετική προετοιμασία.

Η Κεντρική Τράπεζα απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα/επηρεαζόμενα μέλη του ΚΕΒΕ για να συμμετάσχουν σε έρευνα του Ευρωσυστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες