Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την έναρξη έρευνας που αφορά τις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες