Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης εξέδωσε νέο Πρότυπο ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το ISO 45001 στις 20 Απριλίου στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες