Μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΒΕ και των Τοπικών Επιμελητηρίων έχει επιτευχθεί η παγοποίηση των ενοικίων στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές για την επόμενη πενταετία.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ θετική για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές περιοχές γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ χαιρετίζει με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα του.

Οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης και αναγκαίο συστατικό της βιομηχανικής πολιτικής του Κράτους εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτρέψει όλα τα Κράτη μέλη να εφαρμόσουν σχέδια και πολιτικές που να επιτρέψουν στη βιομηχανία να επανέλθει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα ανεβάζοντας σημαντικά τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ κάθε χώρας.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ σημειώνει την ετοιμότητα του να στηρίξει τις προσπάθειες του κράτους στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον κλάδο και στη δημιουργία και εφαρμογή της καταλληλότερης πολιτικής για βιομηχανική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.