Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την άρση περιοριστικών μέτρων κατά της Ερυθραίας.

Περισσότερες πληροφορίες.