Η ανησυχητική κατάσταση που παρατηρείται στον τομέα εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα η χρησιμοποίηση με ευκολία του όπλου της απεργίας σε βασικούς και ευαίσθητους τομείς της οικονομίας του τόπου επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια θέση του  ΚΕΒΕ για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Η συμπεριφορά που επιδεικνύουν σήμερα οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες πολύ συχνά κηρύσσουν με ευκολία απεργιακά μέτρα κατά παράβαση τόσο του Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων όσο και της Συμφωνίας για επίλυση Διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην οικονομία και τους πολίτες.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το 2004 το ΚΕΒΕ, παρόλες τις επιφυλάξεις του, υπέγραψε με τις Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις υπηρεσίες η οποία προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις ασκείται το δικαίωμα της απεργίας συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας σε υποχρεωτική και δεσμευτική διαιτησία.

Αυτή η συμφωνία κυρίων ουδέποτε σεβάστηκε από τις Συντεχνίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας για περιφρούρηση της οικονομικής ανάπτυξης και ομαλής ζωής των πολιτών της χώρας.

Αν οι Συντεχνίες τηρούσαν τις υπογραφή τους στη Συμφωνία αυτή τότε οι απεργίες θα αποφεύγοντο.

Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο όπου η οικονομία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί,  και χιλιάδες εργαζόμενοι ευρίσκονται στην ανεργία αλλά και αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της κρίσης, να εκδηλώνονται αυτές οι καταστροφικές συμπεριφορές από εργαζόμενους με μεγάλα εργασιακά προνόμια που το μόνο που κατορθώνουν είναι να υπομονεύουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

Ο ετσιθελισμός και οι εμμονές μερίδας εργαζομένων δεν μπορούν μονίμως να βάζουν φρένο στις οποιεσδήποτε προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των δομών του κράτους και ολοκλήρωσης του προγράμματος εξυγίανσης της οικονομίας με βάση το οποίο στοχεύουμε στην αναζωογόνηση του Ιδιωτικού τομέα για επίλυση του προβλήματος της ανεργίας.

Είναι απαράδεκτο προνομιούχες τάξεις εργαζομένων, τα δικαιώματα των οποίων έχουν επηρεαστεί στο ελάχιστο από την παρατεταμένη κρίση σε αντίθεση με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, να υπονομεύουν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα αποστερώντας την προοπτική εργοδότησης σε άνεργους συμπολίτες μας.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω τις καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο από τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις στον ευαίσθητο τομέα των Λιμανιών για τις ιδιωτικοποιήσεις, παραλύοντας το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, τις απεργίες των Νοσηλευτών, παραλύοντας τον δημόσιο τομέα της Υγείας, τις στάσεις εργασίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου λόγω του ανοίγματος της ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσφατα τις εξαγγελίες των εκπαιδευτικών για επ’ αόριστον απεργία στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το ΚΕΒΕ σέβεται τα δικαιώματα των εργοδοτουμένων στη διεκδίκηση δικαιολογημένων αιτημάτων τους αλλά σταθερά υποστηρίζει πως η χωρίς μέτρο προσφυγή σε απεργίες σε ευαίσθητους και ουσιώδεις τομείς δεν υπονομεύει μόνο τις προσπάθειες για περιφρούρηση της οικονομικής ανάπτυξης και ομαλής ζωής στον τόπο αλλά συχνά οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα και επηρεάζει σοβαρά ιδιαίτερα τους ίδιους τους εργαζομένους.

Οι ανησυχητικές αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο ορθή είναι η θέση του ΚΕΒΕ ότι επιβάλλεται νομοθετική ρύθμιση του θέματος των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε να παύσουν οι δυναμικές διεκδικήσεις πάσης φύσεως αιτημάτων στους τομείς αυτούς που κατατρύχουν την οικονομία και επισωρεύουν προβλήματα στο σύνολο του λαού. Γι΄αυτό και επιβάλλεται άμεση προώθηση τέτοιας νομοθεσίας όπως ακριβώς έγινε το 2012 όπου η Βουλή, μετά από αδικαιολόγητες απεργίες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην οικονομία, ψήφισε νόμο που ρυθμίζει το δικαίωμα της απεργίας στα αεροδρόμια.

Αιμίλιος Μιχαήλ Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ